Tin tức

“Kim bất hoán” – ý rằng tiền cũng không đổi được chính là một tên gọi thời xưa của tam thất, rất hiệu nghiệm trong phòng và trị nhiều căn bệnh, tác dụng dưỡng sinh bồi bổ sức khỏe rất hay. Tam thất là rễ của cây tam thất, còn...