Liên hệ

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ DƯỢC LIỆU TỰ NHIÊN TAKACHI

Địa chỉ

Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc – Km 30 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội